• 1

WELKOM BIJ ONZE INSTELLING !


We zijn een kleine en professionele instelling, gespecialiseerd in hulpverlening voor mannen die afhankelijk zijn geworden van seksualiteit en/of pornografie. We helpen u vanuit passie en aandacht met als doel dat u vrij komt van afhankelijkheid.


Afhankelijk, en wat dan?Een christelijke professionele aanpakKosten en inschrijving


 • 1
 • 2

AFHANKELIJK, en wat dan?

We worden niet afhankelijk van seks en/of pornografie van de één op de andere dag. Toch kan afhankelijkheid hiervan heel snel ontstaan. Seksualiteit is een bijzondere zegen die we van onze Schepper hebben ontvangen. De gevoelens die hieraan verbonden zijn geven krachtige lichamelijke en psychische ervaringen. Helaas kunnen we ook hierin verstrikt, gevangen, afhankelijk raken. Met alle verdriet, frustratie, onderdrukking en eenzaamheid als gevolg. Onze schaamte- en schuldgevoelens dragen sterk bij aan onze eenzame strijd. We durven er niet over te praten terwijl de problemen groter worden. Totdat we niet meer anders kunnen of anders willen.

Qadash helpt!

Qadash psycho-pastorale hulpverlening verzorgt intensieve behandeling en begeleiding voor mannen die worstelen met afhankelijkheid van sex en/of pornografie. Veelal gaan deze twee samen op. We bieden hulp vanuit een duidelijk Bijbels kader en we geven God een centrale plek hierin. Deze vorm van hulp is niet geschikt voor iedereen die worstelt met afhankelijkheid.

Christelijke professionele aanpak

 
Qadash psycho-pastorale hulpverlening heeft meer dan 10 jaar ervaring met behandeling en begeleiding van mannen die afhankelijk zijn geworden van sex en/of pornografie. De Bijbelse en psychologische lijn die we in de behandeling volgen, noemen we het Exodus-proces. Als leidraad vormen drie hoofdwoorden het overzicht van de behandeling (o.a. naar Markus 1:15):
 1. vertrouwen
 2. veranderen
 3. volgen
Elke woensdagavond reserveren we voor de behandeling. Deze 4 avonden in de maand bestaan uit 2x een groepsbijeenkomst (2:00-2:30 uur per bijeenkomst), 1 persoonlijk gesprek van 1:30 uur en een specifieke opdracht-avond die thuis wordt uitgevoerd. Dit doen we voor een periode van een half jaar.
De groepsbijeenkomsten bestaan uit persoonlijke reflectie, verslavingseducatie vanuit Gods Woord en huidige psychologische inzichten, en gebed. In het persoonlijke gesprek zoomen we in op de individuele strijd en verdiepen we de behandeling. In overleg kan de echtgenote/partner deelnemen aan de persoonlijke gesprekken. Om een optimaal groepsklimaat te creëren zal de groep bestaan uit maximaal 6 deelnemers.
 • 1

KOSTEN

De kosten voor deze kwalitatieve behandeling worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Belangrijkste reden is dat we een duidelijke Bijbelse lijn volgen en God een centrale plaats geven in de behandeling. Dit betekent dat de kosten zelf dienen te worden betaald.

De maandelijkse kosten beslaan de volgende aspecten:

 • 1e woensdagavond van de maand groepstraining
 • 2e woensdagavond van de maand individuele behandeling
 • 3e woensdagavond van de maand groepstraining
 • 4e woensdagavond van de maand individuele huiswerkopdrachten
 • Inzet van e-health applicatie (trainingsopdrachten, sessieverslagen)
 • Licentie ehealth van Serviant
 • Dagboek wat afgestemd is op de behandellijn vertrouwen, veranderen, volgen
 • software voor monitoring pc, laptop, tablet en/of smartphone
 • Licentie software van Acountable2you
 • 24/7 bereikbaarheid voor noodgevallen
De kosten bedragen €279,00 euro per maand, gedurende de duur van de behandeling. De bijeenkomsten vinden plaats in regio Rotterdam.
 

De volgende behandelgroep voor mannen start op D.V. 06 september 2017. Deze groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Opgave kan per 01 maart aanstaande via deze website.

INSCHRIJVING

U kunt uzelf inschrijven middels onze e-health applicatie. Deze is bijzonder beveiligd. Serviant levert ons de beste e-healthsoftware en serverruimte waarbij heel nadrukkelijk aandacht is voor privacy en veiligheid. De database waarin alle gegevens terecht komen wordt beheerd door onszelf, is extra digitaal versleuteld waardoor de gegevens nooit door anderen kunnen worden gelezen.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Na de sluiting van de inschrijfperiode ontvangt u een email met de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met onze verslavingstherapeut en onze pastorale pedagogische hulpverlener. In dit gesprek bekijken we samen met u of u en uw situatie geschikt zijn voor het volgen van de behandeling. Omdat het behandelprogramma christelijke uitgangspunten en fundamenten heeft is het waardevol als u enige kennis hebt van de Bijbel en Bijbelse principes. Verder bekijken we samen of de intensiteit van de behandeling kan samengaan met de invulling van uw leven. Als derde staan we stil bij eventuele comorbide problematiek. In sommige gevallen is het van belang dat er psychologische en/of psychiatrische hulp komt die mogelijk voor gaat op de afhankelijkheidsproblematiek.

Na deze screening ontvangt u een bericht waarin u de uitslag van de screening wordt meegedeeld. Indien van toepassing ontvangt u dan ook de gehele planning voor de behandelperiode.

Inschrijven kan vanaf 01 maart 2017 middels deze website.

 

De volgende behandelgroep voor mannen start op D.V. 06 september 2017

Inschrijven kan per 01 maart aanstaande via deze website.